O Firmie

O Nas

Spółka EXBUD Konstrukcje, należąca do grupy kapitałowej ANNA-BUD nabyła od Skanska S.A. aktywa w postaci Wytwórni Konstrukcji Stalowych przy ul. Peryferyjnej w Kielcach wraz z transgraniczną działalnością na terenie Niemiec. Razem z transakcją do spółki przeszli doświadczeni pracownicy produkcyjni oraz umysłowi. Spółka kontynuuje i rozwija dorobek poprzednich właścicieli nazwą nawiązując do początków organizacji, która na rynku funkcjonuje od ponad 40 lat.

EXBUD Konstrukcje to dwa silne filary:

1. Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Kielcach, gdzie znajduje się zakład produkcyjny z nowoczesnym parkiem maszynowym. Wytwarzane tutaj konstrukcje stalowe znajdują zastosowanie w budownictwie, przemyśle i infrastrukturze. Roczna zdolność produkcyjna zakładu wynosi 12 000 ton konstrukcji stalowych w zależności od rodzaju realizowanych projektów.

2. Oddział w Niemczech, który pełni funkcje pomocnicze i administracyjne w transgranicznym świadczeniu usług polegającym na delegowaniu pracowników firmy do pracy za granicą. Zlecenia realizowane są w oparciu umowy o dzieło w zakładach naszych klientów w Niemczech pod doświadczonym nadzorem pracowników EXBUD Konstrukcje. Wytwarzane są m. in. specjalistyczne części maszyn i urządzeń mechanicznych, komponenty dla przemysłu samochodowego, zbiorniki ciśnieniowe, systemy magazynowe, wysięgniki dźwigowe a także prefabrykaty budowlane.

Łącznie spółka zatrudnia około 670 osób.

Certyfikaty i systemy zarządzania

Wysoka jakość naszych usług została potwierdzona w wydanych certyfikatach i świadectwach kwalifikacji w zakresie: