Realizacje

Okrągła kładka dla pieszych w Rzeszowie

Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej okrągłej kładki dla pieszych w Rzeszowie

Waga: 213 ton

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.

Powrót